De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Departement Landbouw en Visserij

Geert Devogel, Departement Landbouw en Visserij:

“Vlaanderen wenst de visserij op zee een toekomst te geven. En deze toekomst is er enkel indien onze zee morgen ook nog steeds vis kan voortbrengen. We moeten bijgevolg zorg dragen voor de aanwezige vissoorten, vooral dan in de Noordzee.

Om die redenen voorziet het Departement Landbouw en Visserij in een Cel Controle: deze gaat onder andere na of de voor onze kust aanwezige vissersvaartuigen over de nodige documenten beschikken om hier vooralsnog actief te mogen zijn; m.a.w. of hun aanwezigheid in onze wateren gelegitimeerd is.

Maar ook al is de aanwezigheid van deze vissersvaartuigen in Belgische wateren dan wel gelegitimeerd, wil dit nog niet zeggen dat deze vaartuigen mogen vissen op de wijze zoals zij dit graag zouden willen. Ook hier gelden strikte en beperkende maatregelen, opnieuw om de aanwezige visbestanden te beschermen tegen overbevissing en bijgevolg de toekomst voor de volledige visserijsector veilig te stellen.

Voor de uitvoering van deze opdracht werkt het Departement Landbouw en Visserij samen met meerdere kustwachtpartners zoals MDK - Vloot, de Marine, de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), de Scheepvaartpolitie, FOD Financiën - Douane en Accijnzen, FOD Mobiliteit en Vervoer - DG Scheepvaart alsook FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.”

Guy De Vleeschouwer - Dienst Zeevisserij