De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Afdeling Kust

 

 

Ria Desnouck, cartograaf bij afdeling Kust:
“Papieren en elektronische nautische kaarten voor de scheepvaart kan je vergelijken met wegenkaarten en GPS voor automobilisten. De papieren zeekaarten kunnen de gebruikers zelf bijwerken. Om de twee weken ontvangen ze de ‘Berichten aan Zeevarenden’ met alle wijzigingen. Elektronische kaarten krijgen een automatische update. Door dieptewijzigingen van de zeebodem moeten we de kaarten constant bijwerken. Ook bijvoorbeeld de bouw van windmolenparken en havenwerken leiden tot aanpassingen.”

 

Ria Desnouck - Afdeling Kust

 

 

De kust beschermen tegen stormvloed en overstromingen is zonder twijfel de belangrijkste taak van afdeling Kust. De afdeling onderhoudt duinen en zeedijken en verhoogt stranden als afweer tegen de zee.

Behalve in kustveiligheid investeert afdeling Kust ook in kustbeleving en watergebonden recreatie. Ze bouwt, onderhoudt en exploiteert de kustjachthavens in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge en legt er groenzones aan en fiets- en wandelpaden.

De Vlaamse Hydrografie is een team van afdeling Kust. Zij maken de officiële papieren en elektronische nautische kaarten voor de Schelde en het Belgische gedeelte van de Noordzee. Ze maken ook andere nautische publicaties zoals getijdenboekjes en Berichten aan Zeevarenden.

De Vlaamse Hydrografie voert dieptepeilingen uit in de Schelde en op het Belgisch Continentaal Plat, bepaalt de plaats van wrakken en bestudeert de bodem, de getijden, golfslag, golfhoogte, wind en stromingen. Het team beheert het Meetnet Vlaamse Banken, een netwerk van meetpalen en meetboeien op de Noordzee. Met de ingewonnen gegevens maakt men dagelijks een specifiek kust- en zeeweerbericht.

Afdeling Kust maakt samen met afdeling Scheepvaartbegeleiding, Vloot en Loodswezen deel uit van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).