De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Vloot

 

Kapitein Kevin Depuydt, operations manager Kust bij Vloot:
"I
k ben operations manager bij Vloot. Vloot werkt samen met heel wat kustwachtpartners: we leveren patrouillevaartuigen voor de scheepvaartpolitie en de douane, beloodsingsvaartuigen voor het Loodswezen, peilvaartuigen voor de Vlaamse Hydrografie, we zorgen ervoor dat onze reddingsvaartuigen aan de kust of de “Zeehond” tijdig ter plaatse zijn voor reddingsacties op vraag van het MRCC, … Samenwerking en partnerships zijn dan ook de rode draad in mijn dagelijkse werk. Samen met vele collega’s, zowel aan de wal als aan boord, probeer ik voor een zo vlot en efficiënt mogelijke dienstverlening te zorgen. Ik had ook de eer en het genoegen om mevrouw Marieke Vervoort als meter te begeleiden tijdens de doopplechtigheid van de Orka."

Doop Orka

 

 

De Vlaamse overheid heeft zo goed als al haar vaartuigen ondergebracht in een rederij ‘Vloot’ en neemt ook het volledige rederijgebeuren in internationale context voor haar rekening.  Met ongeveer 50 vaartuigen vult Vloot zowat alle taken in die buiten defensie vallen: inzetten van vaartuigen voor loodsen en beloodsen, voor het uitzetten van boeien en bakens, voor redden en slepen, voor veerdiensten, .... 

Het vaargebied bestaat uit de Noordzee, de havens, het kanaal Gent-Terneuzen en de Schelde. Vloot vervult een aantal taken die de veiligheid op de vaarwegen ten goede komen, die ten dienste staan van het brede publiek en die andere overheden of organisaties toelaten hun opdrachten te vervullen. 

Op contractuele basis stelt Vloot vaartuigen ter beschikking van andere kustwachtpartners, bijvoorbeeld de Vlaamse hydrografie, de scheepvaartpolitie, douane en FOD Volksgezondheid.  Vloot speelt een cruciale en centrale rol bij de inzet van de middelen op het water voor de algemene hulpverlening op zee.

Vloot vormt samen met afdeling Kust, Loodswezen en afdeling Scheepvaartbegeleiding het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).