De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

 

 

Jo Versteven, projectleider Gids voor Duurzame Aankopen bij het federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling:
“Ik ben verantwoordelijk voor de Gids voor Duurzame Aankopen. Via deze online gids kunnen overheidsdiensten ecologische en sociaal verantwoorde producten en diensten kopen. Dat gaat van computers over afvalinzameling tot schrijfmateriaal. Ook met de zee moet duurzaam worden omgesprongen. Daarom heeft het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer samen met enkele wetenschappers een kustatlas gemaakt met informatie over de activiteiten op zee en tips om onze mariene omgeving te beschermen. ”

 

Jo Versteven - Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling coördineert het federale beleid voor duurzame ontwikkeling en is ook de drijvende kracht achter de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling, een federaal overlegplatform waarin ook de regio’s vertegenwoordigd zijn. Het instituut beheert het secretariaat en coördineert verschillende werkgroepen.

Daarnaast biedt deze dienst ondersteuning aan andere administraties om hun werking en hun beleid duurzamer te maken. Verschillende instrumenten en programma’s worden hiervoor opgesteld zoals de Gids voor Duurzame Aankopen. Om de ambtenaren te sensibiliseren wordt elk jaar in oktober “de Dag van de Duurzame Ontwikkeling” georganiseerd.

Ook internationaal volgt het instituut het beleid rond duurzame ontwikkeling op. Op verschillende fora zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties is het instituut een actieve gesprekspartner en beleidsmaker.