De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 08.05.20

  Onze kustwachtpartner ministerie van Defensie is op zoek naar verschillende nieuwe collega's voor de marine. Het gaat om onderofficieren scheepstechniek, ICT, maritieme verbindingen, ... 
  Wees er snel bij want voor de meeste vacatures is de deadline 18 mei 2020.

  Meer info op de facebookpagina Belgian Navy of www.mil.be
   

 • 06.05.20

  Twee jaar lang waren enkele van onze kustwachtpartners en ook het secretariaat Kustwacht in de ban van het MAiDEN project. Dat project had als doel om te zorgen voor een betere informatie-uitwisseling tussen de partners van de kustwachtcentrale. We kregen Europese subsidies daarvoor en op 30 april hebben we ons eindrapport ingediend bij EASME, een Europees agentschap dat in de gaten houdt of subsidies op een verantwoorde manier besteed worden. Daarmee is het MAiDEN project afgelopen, maar dat wil niet zeggen dat het hierbij stopt. Integendeel, alle betrokken partners willen op de ingeslagen weg verdergaan. Gebaseerd op de resultaten van het MAiDEN project, werken we verder aan een nieuw informatie management systeem en kijken we of nog meer kustwachtpartners kunnen aansluiten. 

  Meer weten? Bekijk de FAQ of lees het interview over het MAiDEN project. Liever beelden dan woorden? Bekijk de infographic.

 • 04.05.20

  Belangrijk: de regels van social distancing moeten nog steeds nageleefd worden (afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon -behalve onderling tussen personen die onder hetzelfde dak wonen)!
   

  Zie voor meer informatie de website van onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

  Toegelaten op zee en binnenwateren enkel binnen België: 
  - brandingsporten en watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…)  
  - varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters 
  - onderhoudswerken aan vaartuigen 
  - het te water laten van vaartuigen 
   
  Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden: 
  - individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen
  - gebruik van eigen materiaal
  - de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s
  - desinfecteren van materiaal 
  - op het water moet voldoende afstand gehouden worden van andere watersporters  
  - binnen de jachthavens, strand/watersportclubs moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren 
   
  NIET toegelaten: 
  - verhuur van pleziervaartuigen of materiaal voor brandingsporten en watersporten 
  - lesgeven (praktijk) 
  - evenementen, groepsactiviteiten en wedstrijden
  - reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)   

  Deze regels zijn geldig vanaf 4 mei tot en met 10 mei 2020 en kunnen aangepast worden aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

 • 29.04.20
  Controle Zwaveluitstoot©KBIN/BMM

  In 2019 heeft onze kustwachtpartner Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) in totaal 246 uur boven zee gevlogen. Dat doen ze met hun eigen vliegtuig van het type Britten Norman Islander. Dat luchttoezicht is om verschillende redenen erg nuttig: om olievlekken op te sporen of andere vormen van pollutie vast te stellen, om te helpen bij de beeldopbouw wanneer er een ramp op zee is, om te assisteren bij de visserijwacht en om zeezoogdieren te tellen. Zo stelde de BMM vorig jaar 13 gevallen van operationele verontreiniging door schepen vast, voerde ze belangrijke tellingen van zeezoogdieren uit en volgde ze de werkzaamheden in de windparken op.

  Bovendien heeft het BMM-vliegtuig ook verschillende 'sniffer-vluchten' gedaan, om te zien of de limieten voor zwaveluitstoot gerespecteerd worden. Het vliegtuig is uitgerust met een sniffer sensor, een 'zwavelsnuiver' zeg maar. Als het vliegtuig door een rookpluim van een schip vliegt, kan de sensor meten hoeveel zwavel die bevat. Als dat te veel is, dan wordt de inspectie aan wal ingelicht. Van de 1241 schepen waarvan de zwaveluitstoot gemeten werd, waren er 51 met een verdacht hoge waarde. België is één van de weinige landen die dit type van monitoring uitvoert. Meer weten hierover? Bekijk dit filmpje over zwavel-emissie monitoring.

  Last but not least nam het vliegtuig ook met succes deel aan een internationaal gecoördineerd toezicht op de olie- en gasinstallaties in het centrale deel van de Noordzee. 

 • 27.04.20

  Begin april heeft onze onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer de online aanvraagapplicatie voor registratiebrieven tijdelijk offline gehaald. Dat was nodig om ze te kunnen aanpassen aan de nieuwe tarieven. 
  Op 30 april wordt de applicatie weer geactiveerd. Vanaf dan kan je dus weer je registratiebrief online aanvragen op:
  mobilit.fgov.be 
   

 • 24.04.20

  Is buiten zijn tijdens de coronacrisis goed voor je mentaal welzijn? Dat willen wetenschappers van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en de KULeuven onderzoeken aan de hand van een korte vragenlijst. Ben je eerder een bosmens of een stadsmens? Hoe voel je je? Beweeg je meer of minder dan voorheen? Laat het hen weten via een enquête van slechts 10 minuten en help mee de invloed van buitenactiviteiten op onze emoties en gezondheid in kaart te brengen!
  tpsurvey.ugent.be

 • 23.04.20

  Ook in de huidige omstandigheden blijven onze kustwachtpartners te allen tijde paraat staan.
  Zo ook onze kustwachtpartner Defensie: Basis Koksijde zorgt er ook nu voor alle toestellen operationeel te houden, getuige daarvan dit filmpje.

 • 22.04.20

  Geïnteresseerd in een maritieme opleiding?
  Op 25 april zou de Hogere Zeevaartschool traditiegetrouw de deuren openzetten voor alle nieuwsgierigen. Dat is in de huidige omstandigheden niet mogelijk, maar niet getreurd, er is namelijk wel een online infodag.
  Op 25 april kan je van 10u tot 14u via de website terecht bij docenten en studenten die al je vragen beantwoorden.

  Alle informatie op hzs.be

   

 • 21.04.20

  Dat onze kustwachtpartner agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust ook in deze tijden hard blijf verder werken, bewijzen volgende vacatures:

  - woordvoerder voor het agentschap, een statutaire functie waarvoor je kan solliciteren tot en met 11 mei 2020.
  Meer informatie op www.vlaanderen.be

  - verkeersleider voor Zandvliet. Solliciteren kan nog tot en met 4 mei 2020.
  Meer informatie op www.vlaanderen.be

 • 15.04.20

  Onze kustwachtpartner FOD Volksgezondheid wil graag jouw mening kennen over de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. Ze organiseren een openbare raadpleging over ‘het ontwerp van de actualisering van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren. Van 15 april tot en met 15 juni 2020 kan je deelnemen.

  Alle info op health.belgium.be