De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 09.06.20

  Onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer is op zoek naar een scheepvaartinspecteur dek.
  Solliciteren kan nog tot en met 29 juni 2020. Alle informatie op selor.be

 • 08.06.20

  Het metershoge schuim tijdens het fatale ongeluk van vijf watersporters op 11 mei in het Nederlandse Scheveningen was zeer waarschijnlijk ontstaan door een uitzonderlijke combinatie van veel algenresten en een voor dit jaargetijde ongebruikelijk harde wind uit het noord-noordoosten. Dat concluderen Nederlandse en Belgische onderzoekers van verschillende organisaties in een rapport over de oorzaak van de schuimvorming. De auteurs hebben zich moeten beperken tot conclusies die op dit moment het meest redelijk lijken en de beschikbare data zullen nog verder worden geanalyseerd. De onderzoekers adviseren om nu vooral voorlichting te geven aan watersporters en kustwachtpartners, omdat het ontwikkelen van een adequaat geautomatiseerd waarschuwingssysteem tijd zal kosten.

  Ook onze kustwachtpartner Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) werkte mee aan het onderzoek. Het team voor Remote Sensing en Ecosysteemmonitoring (REMSEM) van het KBIN heeft een uitgebreide expertise in het gebruik van instrumenten voor teledetectie, en analyseerde en interpreteerde een combinatie van beelden van de Sentinel-2 en Sentinel-3 satellieten uit de periode voor het tragische ongeluk. Dimitry Van der Zande besluit dat deze bruikbaar zijn voor de observatie van algenbiomassa en schuim in het zeewater: “Een tijdsreeks van Sentinel-3-beelden met een ruimtelijke nauwkeurigheid van 300m toont eind april 2020 een sterke algenbloei in de nabijheid van Scheveningen en langs de kust van Zuid-Holland. Begin mei waren dichtbij de kust nog steeds hoge concentraties meetbaar. Op de hoge resolutie Sentinel-2-beelden, die een detail van 10m tonen, kan dan weer het schuim worden opgespoord.”

  Kort na het incident in Scheveningen contacteerde het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) van onze kustwachtpartner afdeling Scheepvaartbegeleiding in Oostende de Belgische onderzoekers met de vraag of een dergelijk schuimincident zich ook aan onze kust kan voordoen. Het antwoord was helaas dat dit in gelijkaardige omstandigheden ook bij ons niet ondenkbaar is. Het MRCC is het eerste meldpunt voor noodgevallen op zee en volgt de ontwikkeling van een waarschuwingssysteem dan ook op de voet. Dries Boodts, waarnemend hoofd van het MRCC: “Ook aan de onze  kust wensen we dit advies te volgen. De satellietinformatie die ons door het KBIN wordt bezorgd is in deze context zeer geschikt om als early warning te dienen. Het zal helpen om gebruikers van de zee tot verhoogde waakzaamheid op te roepen, en ook van pas komen bij het plannen van Search and Rescue­-operaties. We kijken uit naar de ontwikkeling van verdere mogelijkheden om iedereen op zee van zo gedetailleerd mogelijke informatie te voorzien. Voorkomen is beter dan genezen.”

  Meer weten?

  Lees het volledige persbericht hier en het volledige rapport kan je lezen op de website van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

   

 • 28.05.20

  Aan het wandelen in de buurt van Lombardsijde en je hoort een luide knal of je ziet rook?
  Geen paniek. Dat zijn geen ontploffingen, maar schietoefeningen van onze kustwachtpartner Defensie.
  Op de legerbasis van Lombardsijde worden regelmatig schietoefeningen gedaan naar een doel op zee. Op die momenten is een stuk zee en strand, recht tegenover het militair domein, ook verboden terrein voor scheepvaartverkeer en wandelaars.

  Welke gedeeltes van de zee voorzien zijn voor schietoefeningen, kan je vinden in de 'Berichten Aan Zeevarenden nr 1' (BAZ), opgesteld door onze kustwachtpartner afdeling Kust. Je vindt ze ook op de maritieme kaarten.
  Om de 2 weken is er een nieuwe editie van de BaZ met recente nautische informatie, waar je ook kan terugvinden wanneer er schietoefeningen zijn.  

 • 27.05.20

  Kan je door de coronamaatregelen niet naar het strand?
  Niet getreurd! Vanavond neemt het Vlaams Instuut voor de Zee (VLIZ) je mee op een virtuele strandwandeling. Jan Seys, marien bioloog, neemt je mee op een virtuele strandwandeling. Hij staat stil bij enkele markante strandvondsten en mooie lentefenomenen aan onze kust. 

  Registreren voor het gratis webinar kan via https://bit.ly/2yZUMjw 

 • 26.05.20

  Op 25 mei heeft onze kustwachtpartner Maritieme Toegang een waar huzarenstukje verricht. In de haven Zeebrugge is een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld, uit het water getild en via een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie. Een spectaculaire operatie, want die deur weegt ruim 2500 ton, meet 24 bij 60 meter - ongeveer een kwart voetbalveld - en is tien meter dik. 

  De werken aan de sluisdeur maken deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. In 2018 werd de eerste sluisdeur al gerenoveerd en in 2019 werd die teruggeplaatst. Nu was het dus de beurt aan de tweede deur.

  Een volledig overzicht van de renovatie vind je op de website van onze kustwachtpartner Maritieme Toegang.

 • 25.05.20

  Onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer meldt dat er een vernieuwde versie beschikbaar is van het online pre arrival formulier.

  Via dat pre arrival formulier moeten scheepsagenten informatie doorgeven over de trajecten die schepen hebben afgelegd voor ze onze Belgische havens binnenkomen. 

  Dat moet om te voldoen aan de ISPS (International Ship and Port Facility Security (Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten) code. In de nasleep van 9/11 werd duidelijk dat ook schepen en havens beter beveiligd moesten worden tegen terroristische aanslagen. Een uniforme regelgeving was nodig en daarom werd de International Ship and Port Facility Security (Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten) uitgeschreven. De ISPS-code beschrijft de veiligheidsnormen waaraan overheden, rederijen, havens en bemanningen aan boord van een schip moeten voldoen. Zo moeten schepen en havens een veiligheidsplan hebben, controleren en registreren wie de haven binnenkomt of aan boord van een schip gaat en moeten ze regelmatig oefeningen houden om het veiligheidsplan aan de praktijk te toetsen. 

  Voor het pre-arrival formulier werkt FOD Mobiliteit en Vervoer werkt hiervoor samen met een andere kustwachtpartner, de Douane, die controleert of de gegevens die ingevuld worden op dat formulier wel juist en correct zijn. Als dat nodig is, koppelen ze de verkregen informatie met informatie van andere partners om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van het schip en het mogelijke risico. 

  Vroeger gebeurde alles op papier, wat niet altijd even vlot verliep. Enkele jaren geleden is het hele proces gedigitaliseerd en nu werd dit nog verbeterd. De belangrijkste vernieuwing is dat de scheepsagent automatisch verwittigd wordt bij foutieve of onvolledige informatie. Zo kan de scheepsagent onmiddellijk de aangeleverde informatie controleren en aanvullen of corrigeren. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de informatie en kunnen mogelijke risico’s beter ingeschat worden. Deze verbetering was mogelijk dankzij het MAiDEN project waaraan verschillende kustwachtpartners en het secretariaat Kustwacht hebben meegewerkt.

 • 20.05.20

  Onze kustwachtpartner agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de veerdiensten in Oostende en Antwerpen opnieuw opgestart.

  Om het veilig te houden voor iedereen, zijn er wel enkele regels:

  voor Oostende: mondmasker verplicht vanaf 12 jaar en max. 11 passagiers waarvan 4 fietsen per overvaart. 

  Voor Sint-Anna in Antwerpen: mondmasker verplicht vanaf 12 jaar en max. 50 passagiers waarvan 10 fietsen per overvaart. 

 • 18.05.20

  Belangrijk: de regels van social distancing moeten nog steeds nageleefd worden (afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon -behalve onderling tussen personen die onder hetzelfde dak wonen)!
  Zie voor meer informatie de website van onze kustwachtpartner Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

  Toegelaten op zee binnen België: 
  - brandingsporten (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…)  
  - varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters 
  - regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20  onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
  - onderhoudswerken aan vaartuigen 
  - het te water laten van vaartuigen 

  Toegelaten op binnenwateren binnen België:
  - watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…) en het varen met
  pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters onder de voorwaarden inzake het gebruik van
  de waterwegen en infrastructuur bepaald door de gewesten (Vlaanderen
  https://www.visuris.be/maatregelen, Wallonië http://infrastructures.wallonie.be, Brussel stelt
  geen bijkomende voorwaarden)
  - regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen,
  onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
  - onderhoudswerken aan vaartuigen
  - het te water laten van vaartuigen
   
  Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden: 
  - individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen
  - gebruik van eigen materiaal
  - de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s
  - desinfecteren van materiaal 
  - op het water moet voldoende afstand gehouden worden van andere watersporters  
  - binnen de jachthavens, strand/watersportclubs, bedrijven en -winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren 
   
  Handelszaken en ondernemingen (waaronder verhuur/verkoop):
  - Informatie over verhuur en verkoop van vaartuigen (al dan niet toegelaten, onder welke
  voorwaarden) kunt u vinden op de website van de FOD Economie
   

  NIET toegelaten:
  - Vaartochten met schipper
  - Trainingen en lessen (praktijk) waarbij coach of meerderjarige toezichter en sporter of
  deelnemer aan boord zijn van hetzelfde pleziervaartuig
  - Evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en
  lessen), wedstrijden en competities 
  - Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van
  het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)

  Deze regels zijn geldig vanaf 18 mei tot en met 7 juni 2020 en kunnen aangepast worden aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

 • 12.05.20

  Sinds 20 maart 2020 is het nieuw marien ruimtelijk plan (MRP) 2020-2026 in werking. Er is nu ook een brochure waarin dat plan duidelijk uit de doeken wordt gedaan.  
   
  Het Belgische deel van de Noordzee is niet zo groot en tochis er heel wat bedrijvigheid, denk maar aan zeevisserij, defensie, zandwinning, scheepvaart, windmolenparken, pijpleidingen en kabels, … Het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) moet al deze verschillende gebruiken laten samengaan zonder conflicten.

  Een eerste MRP was opgemaakt voor de periode 2014-2020. Het volgende plan voor de periode 2020-2026 voorziet enkele nieuwigheden, zoals een tweede zone voor offshore energie, de prinses Elisabeth-zone, die bijna een verdubbeling van de energiecapaciteit beoogt (van 10 procent van de Belgische elektriciteitsbehoefte eind dit jaar naar 20 procent tegen 2025/2026). Er is een extra natuurgebied aan de Nederlandse grens en drie nieuwe zoekzones voor bodembeschermende maatregelen. Er zijn ook vijf specifieke zones waar commerciële en industriële activiteiten kunnen worden ontwikkeld, met een focus op duurzame ontwikkeling.

  Onze kustwachtpartner dienst Marien Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid stelde het plan op, en ook andere kustwachtpartners werkten hieraan mee. 

  Bekijk de brochure waarin alles helder wordt uitgelegd. 

 • 08.05.20

  Onze kustwachtpartner ministerie van Defensie is op zoek naar verschillende nieuwe collega's voor de marine. Het gaat om onderofficieren scheepstechniek, ICT, maritieme verbindingen, ... 
  Wees er snel bij want voor de meeste vacatures is de deadline 18 mei 2020.

  Meer info op de facebookpagina Belgian Navy of www.mil.be