De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 17.07.18

  Onze kustwachtpartners zitten nooit stil, ook afdeling Kust niet.
  Afdeling Kust zorgt voor de bescherming van de bevolking tegen het geweld van de zee, tegen stormvloed en overstroming. De basisinfrastructuur in de kustjachthavens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge wordt ook onderhouden door de afdeling. 
  Wist je dat je een overzicht kunt vinden van alle projecten in uitvoering op de website van afdeling Kust? Je kan er ook zien wat al gerealiseerd is en welke projecten binnenkort van start gaan.

  www.afdelingkust.be

   

 • 13.07.18

  Dit weekend wordt het ideaal strandweer. Plan jij ook een dagje aan zee?
  Dan weet je dat iedereen graag een proper strand heeft. Daarom hebben de strandclubs beloofd om minder plastic te gebruiken (bekertjes en rietjes). De strandclubs en staatssecretaris voor de Noordzee De Backer ondertekenden daarvoor een engagementsverklaring.
  Maar je kan natuurlijk ook zelf helpen het strand proper te houden: laat geen sigarettenpeuken achter in het zand, maar gebruik een kartonnen strandasbakje en gooi dat in de vuilnisbak. Je kan de gratis strandasbakjes vinden bij de dienst Toerisme, in surfclubs, bij strandredders en bij verschillende stranduitbaters.
  www.west-vlaanderen.be 

  www.philippdebacker.com

   

   

 • 05.07.18
  Kustwachtvliegtuig©KBIN_KelleMoreau

  Sinds 2016 zet onze kustwachtpartner Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) aan boord van het Belgische Kustwachtvliegtuig een zogenaamde ‘sniffer’-sensor in voor controles op zee van de luchtverontreiniging afkomstig van schepen. Die sensor meet de uitstoot van schepen en zo kan het zwavelgehalte in de brandstof van schepen achterhaald worden. Dat maakt een efficiënte monitoring mogelijk en potentiële overtreders kunnen geïdentificeerd worden. 
  Ons land blijkt hierin een echte pionier. We werken nu al samen met Nederland, en andere Noordzeelanden overwegen ook ons voorbeeld te volgen. Het monitoringsprogramma wekte niet alleen binnen de EU veel interesse, maar onze aanpak raakte zelfs bekend tot in Canada en China! De internationale interesse motiveert de wetenschappers van het Belgische luchttoezicht om te blijven streven naar een gezamenlijke aanpak van luchtvervuiling door schepen. 

  www.naturalsciences.be

 • 04.07.18

  Op 1 maart 2018 is het MAiDEN-project officieel van start gegaan. MAiDEN staat voor MAritime Information Data Exchange Network en moet zorgen voor een vlottere informatie-uitwisseling binnen de Kustwachtcentrale. Het secretariaat Kustwacht is hier ook bij betrokken. Wat dit project precies allemaal inhoudt
  kom je te weten in het interview met Sarah Maes, Gwen Gonsaeles en Yves Maekelberg, die alledrie meewerken aan dit project als voorzitters van verschillende werkpakketten.

 • 03.07.18

  Op 13 juni 2018 was het officieel één jaar geleden dat BE-Alert gelanceerd werd. Be-alert is een initiatief van onze kustwachtpartner crisiscentrum van Binnenlandse Zaken om steden en gemeenten te helpen hun inwoners vlot te verwittigen tijdens noodsituaties. Na een jaar vallen al mooie resultaten te noteren: 407 gemeenten zijn al aangesloten ,in 46 noodsituaties verliep de alarmering van de bevolking via BE-Alert, en de nationale databank bevat al meer dan 330.000 geregistreerde adressen. Het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken wil dit systeem nog uitbreiden. Daarom organiseren ze op 5 juli 2018 een grootschalige alarmeringstest. 

  www.crisiscentrum.be

 • 03.07.18

  Ben je een zeewetenschapper, een deskundige die professioneel betrokken is met kust en zee of een vertegenwoordiger uit de bedrijfswereld? Dan ben je ongetwijfeld geregeld op zoek naar wetenschappelijk onderbouwde en geactualiseerde informatie. 
  Dan kan je tercht bij het Compendium voor Kust en Zee van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), dat diverse informatie uit de Vlaamse en Belgische zeewetenschappen en het mariene en maritieme veld bundelt. Ook het secretariaat Kustwacht en verschillende van onze kustwachtpartners leverden hiervoor input. 
  Voor het laatste nieuws kan je vanaf nu niet enkel terecht op de Compendium website, maar ook op de Twitter van het Compendium voor Kust en Zee (@CompendiumVliz)

 • 02.07.18

  Onze kustwachtpartner Dienst Continentaal Plat van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie heeft de ontginningscijfers voor 2017 op een rijtje gezet. Vorig jaar werd er meer dan 4 miljoen m³ zand gewonnen. Een derde van het zand was bestemd voor de Belgische industrie, een derde werd gebruikt voor strandsuppleties en een derde werd uitgevoerd naar het buitenland.
  De Dienst Continentaal Plat doet per jaar een zevental meetcampagnes op zee. Met een multibeam, een gespecialiseerde dieptemeter, brengen ze de zandbanken in kaart. Ze kijken welk effect zandwinning heeft op de hoogte van de zeebodem. Dankzij de onderzoeksresultaten kunnen ze ingrijpen waar nodig en aan duurzame zandwinning doen. Het gewonnen zand en grind wordt voornamelijk gebruikt in de bouwsector en voor kustverdediging.

 • 29.06.18

  Ben je nu al benieuwd naar de getijgegevens voor 2019? Dankzij onze kustwachtpartner afdeling Kust kan je de getijgegevens voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam nu al vinden op http://www.afdelingkust.be/nl/getij.

 • 25.06.18

  Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer wil, net zoals op de binnenwateren, een vaarbewijs invoeren voor grote of snelle pleziervaartuigen op de Noordzee om de veiligheid te garanderen.

  Pleziervaarders die op de Noordzee gaan varen met een boot langer dan 15 meter of een boot die meer dan 20 km/u vaart, moeten kunnen aantonen dat ze kunnen varen via het behalen van een stuurbrevet. 
  Er komt een overgangsperiode en er zijn uitzonderingen mogelijk voor bijvoorbeeld jetski’s. Alle behaalde brevetten blijven ook geldig. Houders van een brevet moeten dus geen nieuwe examens afleggen.
  Deze plannen kaderen in de hervorming van de pleziervaartwetgeving. Eerder zijn de regels voor onder andere de commerciële pleziervaart al vereenvoudigd.

  http://www.philippedebacker.com/

   

 • 22.06.18

  Goed nieuws voor de wandelaars en fietsers in Nieuwpoort en Middelkerke want vanaf 1 juni 2018 tot en met 30 september 2018 wordt het veer in Nieuwpoort ook op weekdagen ingezet.
  De stad Nieuwpoort en de gemeente Middelkerke hebben hiervoor een partnerschap aangegaan met onze kustwachtpartner Vloot. Passagiers kunnen met dit veer de oversteek maken van het centrum van Nieuwpoort naar het Natuurreservaat of omgekeerd.

  www.welkombijvloot.be