De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Openbare raadpleging marien milieu

Onze kustwachtpartner FOD Volksgezondheid wil graag jouw mening kennen over de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. Ze organiseren een openbare raadpleging over ‘het ontwerp van de actualisering van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren. Van 15 april tot en met 15 juni 2020 kan je deelnemen.

Alle info op health.belgium.be