De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Vlaggenbrief en immatriculatie online vanaf nu

De aanvraag voor een vlaggenbrief of de vernieuwing ervan voor de pleziervaart gebeurt vanaf nu digitaal. Alle aanvragen worden geregeld via een e-loket en de status van de aanvraag kan online opgevolgd worden. Zo worden lange wachttijden aan het loket vermeden en kan de aanvraag sneller afgehandeld worden. 

Het e-loket vind je op de website van onze kustwachtpartner Federale OverheidsDienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer: http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/vlaggenbrief