De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Maritieme Toegang bouwt mee aan MOC

Op 15 mei 2019 werd het nieuwe maritiem onderzoekscentrum (MOC) in Oostende ingehuldigd. In dat nieuwe onderzoekscentrum zullen de Vlaamse overheid, KULeuven en UGent onderzoek verrichten naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en constructies in zee. Het nieuwe MOC moet in 2021 operationeel zijn en bevat een sleeptank, golfbak, kantoorgedeelte en een ruimte voor een toekomstige scheepssimulator. De werken zijn in het voorjaar 2017 van start gegaan. Die verliepen in opdracht van onze kustwachtpartner afdeling Maritieme Toegang van het Departement MOW en werden in het voorjaar van dit jaar afgerond. Na de bouw wordt de komende twee jaar gewerkt aan de realisatie van de installaties.

Onze kustwachtpartner afdeling Maritieme Toegang werkt ook mee aan andere grote projecten zoals de restauratie van het Westerstaketsel in Oostende of de nieuwe sluis in Terneuzen.