De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

België is voorzitter van ECGFF

Aan het einde van de 13e plenaire zitting van het European Coast Guard Forum (ECGFF), die van 5 tot 7 september 2022 in Split werd gehouden, heeft België de rol van voorzitter overgenomen van Kroatië.

Onze Belgische voorzitter Piet Pieters en Vlaamse voorzitter Nathalie Balcaen en Piet Pieters ontvingen de Europese vlag tijdens de ceremonie en wisselden informatie uit over de organisatie van dit belangrijke event.

Dit forum is een uniek en uitstekend instrument dat ons in staat stelt informatie uit te wisselen, ‘best practices’ en ‘lessons learned’ te delen, te leren van gezamenlijke oefeningen, gezamenlijk oplossingen te bedenken en obstakels te overwinnen, kortom onze banden aan te halen met de kustwachtorganisaties van de Europese lidstaten. 

De Belgische kustwacht organiseert in het komende jaar verschillende activiteiten:

  • een workshop samen met Frontex/the European Border and Coast Guard Agency. Dit is belangrijk in het kader van een gemeenschappelijk beleid rond onder andere bootvluchtelingen.
  • een workshop samen met EMSA (European Maritime Safety Agency) die een heel breed scala aan topics behandelt met betrekking tot maritieme duurzaamheid, beveiliging, en wat de Europese Green Deal betekent voor de maritieme wereld.
  • een bijeenkomst van de werkgroep Cyber Security om dieper in te gaan op alles met betrekking tot digitale veiligheid bij mogelijke cyberaanvallen.
  • de oefening "COASTEX 23" in samenwerking met EFCA (European Fisheries Control Agency).
  • een plenaire conferentie in samenwerking met DG MARE (Directorate General Maritime Affairs and Fisheries) om de resultaten van alle workshops op strategisch niveau te bespreken en Belgische cases toe te lichten zoals de nood aan een zeesleper bij stormomstandigheden en de nood aan extra ogen in de lucht voor Search & Rescue. 

 Op die manier, zullen de deelnemers ons veelzijdige land en onze 11de provincie de Noordzee beter leren kennen.