De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Wat is het Belgisch Continentaal Plat?

De wet van 13 juni 1969 zegt als volgt: Het continentaal plat duidt de zeebedding en de ondergrond aan van de onder water gelegen gebieden die aan de kust aansluiten maar die buiten de territoriale wateren liggen.

Meer lezen over het werkingsgebied van de Kustwacht.

Faq type: 
De Noordzee in kaart