De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

Syndicate content

  • 22.05.2018 Overweeg je een carrière als matroos bij Defensie? ®BelgianNavy

    Onze kustwachtpartner Defensie heeft een nieuwe aanwervingsprocedure voor matrozen. Vroeger moest er al van bij het begin gekozen worden tussen verschillende specialisaties, maar die worden nu samengebracht. Door die zogenaamde 'rekruteringscluster' kan je kennismaken met verschillende aspcecten: detector, transmissies, technische dienst, dek en logistieke dienst. Je hoeft pas een keuze te maken na een periode van oriëntatie met een follow-up en een begeleiding aan boord van het schip. Dit...

  • 22.05.2018 Voorontwerp Marien Ruimtelijk Plan

    Op 20 april 2018 keurde de ministerraad het voorontwerp van het nieuwe marien ruimtelijk plan (MRP) goed. Het Belgische deel van de Noordzee is niet zo omvangrijk en toch vinden er heel wat activiteiten plaats, denk maar aan zeevisserij, defensie, zandwinning, scheepvaart, windturbineparken, pijpleidingen en kabels, … Het MRP moet al deze verschillende gebruiken laten samengaan zonder conflicten. 

    Het huidige marien ruimtelijk plan, een echte pionier in Europa, werd aangenomen in 2014...

Partners