De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

Syndicate content

  • 13.12.2017 Infoavond stormvloedkering Nieuwpoort

    Nieuwpoort en haar hinterland zijn vandaag niet voorzien op de hoge waterstanden die met zware stormen gepaard gaan. De haveningang vormt een belangrijke zwakke schakel in onze kustlijn. Het Masterplan Kustveiligheid bevestigde de nood aan de bouw van een stormvloedkering op de monding van de IJzer om Nieuwpoort en de achterliggende lager gelegen gemeenten en steden in de toekomst te beschermen tegen overstromingen.

    Onze kustwachtpartner afdeling Kust nodigt je graag uit op een...

  • 04.12.2017 Langetermijnvisie Noordzee 2050 - voorstelling Noordzee 2050┬ęBelgian Navy

    Op 20 december zal Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer de langetermijnvisie voor de Noordzee tot 2050 voorstellen. Ongeveer een jaar geleden heeft de staatssecretaris het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een visietekst voor de Noordzee. Meer dan 100 stakeholders, waaronder het secretariaat Kustwacht en onze kustwachtpartners, hebben gedurende 6 maanden intensief samengewerkt. Dat resulteerde in drie eindrapporten die geleid hebben tot de ontwikkeling van een visie...

Partners