De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Strategisch overleg Belgische en Nederlandse Kustwacht.

Op vrijdag 23 februari 2024 was mevrouw Nicole Kuipers, Directeur van de Nederlandse Kustwacht op bezoek bij mevrouw Nathalie Balcaen, Vlaamse voorzitter van het beleidsorgaan kustwacht en een aantal kustwachtpartners  in het MRCC te Oostende. 

Op vrijdag 23 februari 2024 was mevrouw Nicole Kuipers, Directeur van de Nederlandse Kustwacht op bezoek bij mevrouw Nathalie Balcaen, Vlaamse voorzitter van het beleidsorgaan kustwacht en een aantal kustwachtpartners  in het MRCC te Oostende. Er werd een overzicht gegeven van de grote projecten waar rond wordt gewerkt. Voor de Nederlandse Kustwacht is dat de opbouw van het Maritime Operations Center (MOC) in den Helder, de vervanging van hun IC-systemen en de ontwikkeling van een nieuw incident managementsysteem. Ze versterken hun operationele kant door inzet van extra data- analisten en op langere termijn door innovatie van de varende middelen, die ingezet worden voor handhaving. In België wordt er gewerkt aan een verfijning van de huidige samenwerkingsstructuur, wordt er ingezet op een ‘multipurpose maritime operation’ (MMO) onder de leiding van EMSA en in samenwerking met Frankrijk en de agentschappen Frontex en EFCA, de nood aan een MIRG-team en een noodzeesleper worden bekeken en tenslotte is ook hier een nieuw incidentmanagementsysteem in volle ontwikkeling.

 

Nederland en België worden vaak met gelijkaardige problemen geconfronteerd. Tijdens dit bilateraal overleg werd er vooral gezocht naar mogelijke samenwerkingsverbanden bij opleidingen voor operatoren en inzet van middelen bij oefeningen. Ook bij de ontwikkeling van de nieuwe incidentmanagementsystemen willen we elkaar inzicht geven in wat al werd uitgewerkt. Er werden contacten gewisseld ter verbetering van informatie-uitwisseling, zoals heel concreet bij intrusies in de windmolenparken. De Belgische kustwacht moet bekennen met jaloerse blik te kijken naar Nederland op vlak van  hun  mogelijkheden voor de inzet van één of meerdere sleepboten tijdens een storm. Beide partijen staan open om elkaar op lange termijn ook hierin te versterken. Het moet gezegd dat er al korte lijnen bestaan tussen de operationele diensten en dat willen we zeker zo houden.