De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Sticker MRCC

Om de veiligheid op het Belgische gedeelte van de Noordzee nog verder te vergroten, bracht afdeling Scheepvaartbegeleiding een sticker uit.

Hierop staat het noodnummer en de VHF-kanalen van het MRCC (Maritieme Reddings- en Coördinatie Centrum). Het MRCC is de 100-centrale voor de zeegebruiker in nood.
Wil u ook zo’n sticker? Zend dan een mailtje naar: eva.descamps@mow.vlaanderen.be en vermeld het aantal en uw adres. Alvast een behouden vaart!