De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Seacoast 2024 oefening.

Op 2 juli 2024 vond de jaarlijkse oefening voor de afsprakenregeling drenkelingen plaats te Bredene.

Hulpverleningsdiensten en pers verzamelen rond het ingegraven kind in de duinen.

De doelstellingen die voorop gesteld worden voor de oefening met als codenaam ‘Seacoast 2024’zijn:

  • Testen van de afsprakenregeling reddingen aan de Belgische kust – versie 15 juni 2024 (groene periode – dit wil zeggen tijdens de opening van de strandreddingsdiensten).
  • Testen van de alarmering van de betrokken interventiediensten.
  • Testen van de onderlinge communicatie tussen de betrokken diensten op land, op zee en in de lucht.
  • Testen van de uitbouw van de commandopost op het terrein: hierin zitten de betrokken hulpverleningsinstanties die samen de reddingsoperatie coördineren.

Tijdens het eerste scenario waarbij twee kinderen aan het spelen zijn in de duinen van Bredene (ten Westen van de reddingspost 2), graven ze er een diepe put in het zand. De put slaat dicht en één van de 2 kinderen zit zo goed als helemaal onder het zand.  Het tweede kind loopt naar zijn mama om dit te vertellen. Het kind weet niet meer exact waar in de duinen ze aan het spelen waren.  De mama  loopt naar de redders om hen te alarmeren. De opsporing verliep zeer vlot, het medisch team was snel ter plaatse en slaagde erin om het kind te reanimeren. De communicatie verliep hierbij zeer duidelijk. Met dit eerste scenario worden niet alleen de inzet van de hulpdiensten geoefend maar hoopt de organisatie ook de aandacht te vestigen op het risico die het graven van putten met zich meebrengt.

Het tweede scenario speelt zich af op zee.  Een wingfoil botst tegen een Zodiac met 4 inzittenden. Bij de botsing kapseist de Zodiac waardoor 1 van de passagiers onder de boot vastzit, de 2 andere inzittende vallen uit de boot en driften weg. De 4de inzittende  van de Zodiac zwemt naar het strand en zal de strandredders verwittigen.  Voordien gebeurt er voor hetzelfde incident een alarmering naar de NC112 door een wandelaar op de Spinoladijk.  Hij zag de 2 vaartuigen tegen elkaar botsen. Hij kan enkel zeggen dat de vaartuigen tussen Fort Napoleon en de Twins Club liggen (afstand tussen beide ongeveer 1,5km).  Hij ziet ook mogelijke slachtoffers in zee, maar kan niet zeggen over hoeveel personen het gaat. In dit scenario was er even onduidelijkheid over het aantal betrokken personen, maar na een correcte bevraging van alle disciplines vanuit de commandopost, werd ook dit snel helder en vervolgens correct afgehandeld.