De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Kustwachtpartners bezorgen je een leuke vakantie aan de kust

Vakantie, en je weet niet wat doen?
Onze kustwachtpartners helpen je uit de nood!

Dankzij onze kustwachtpartner afdeling Kust kan je in Nieuwpoort samen met de kinderen een boeiende doe-expo over de stormvloedkering bezoeken. De stormvloedkering beschermt het land achter de zee tegen stormvloeden. Via puzzels en spelletjes wordt uitgelegd hoe dit precies in zijn werk gaat.
www.afdelingkust.be 

In De Haan kan je naar de expo 'Kijk, een walvis'. Het aanspoelen van vinvis Antonius in oktober vorig jaar was de aanleiding voor deze tentoonstelling. Je kan er het skelet van Antonius bekijken, maar onze kustwachtpartner KBIN/BMM leende nog andere overblijfselen van zeezoogdieren uit voor deze tentoonstelling, zoals bijvoorbeeld een schedel van een orka die in 1834 aanspoelde.
www.naturalsciences.be

Last but not least kan je in Zeebrugge naar de expo 'Operatie Noordzee 1944-45'. De gouverneur van West-Vlaanderen, die ook voorzitter is van het overlegorgaan Kustwacht, zette samen met andere partners zoals het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), deze tentoonstelling op poten om een nagenoeg onbekend stuk uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, namelijk de bevrijding van de Schelde te belichten.
www.gouverneur.be