De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Emisiemonitoring van Schepen - hoog in de lucht!

Geweldig nieuws ! Het monitoringsprogramma van BMM voor SOx- en NOx-emissies van schepen op zee, onderdeel van onze luchtsurveillance, is finalist voor de hashtag#GreeningAwardInitiative van de European Maritime Safety Agency. Het Award Initiatief, gezamenlijk georganiseerd met Frontex en het Europese Agentschap voor Visserijcontrole, viert de duurzaamheidsacties van autoriteiten die kustwachttaken uitvoeren in de EU.

 

Dit monitoringsprogramma is succesvol dankzij een goede samenwerking met het Belgische federale Noordzeekabinet, dat zorgt voor de wettelijke verankering, en met de Algemene Directie Scheepvaart, die de opvolging van verdachte SOx- en NOx-waarden aan land organiseert.

Dit monitoringprogramma is succesvol dankzij de goede samenwerking met het Belgische federale Noordzee Kabinet, dat zorgt voor juridische verankering, en met de Directie-Generaal Scheepvaart, die het vervolg organiseert van verdachte SOx- en NOx-waarden op het land. Sinds 2015 heeft het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met financiering van het Connecting Europe Facility-programma, het Belgische kustwachtvliegtuig uitgerust met een snuffelsensor om de scheepsemissies van zeegaande schepen op zee te meten.

Het vliegtuig monitort nu CO2, SO2, NOx en zwart koolstof, en de rapporten van zijn snuffeloperaties hebben de efficiëntie van havenstaatcontrole-inspecties met meer dan 50% verbeterd.

Meer info via; Luchtobservaties boven de Noordzee in 2023 | Instituut voor Natuurwetenschappen (naturalsciences.be)