De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Belgica II

De kogel is door de kerk en het kind heeft een naam:
De opvolger van de Belgica heet...Belgica II. Dat is de uitkomst van een wedstrijd die uitgeschreven werd en waarbij enkele scholen voorstellen konden doen voor een naam. Daarvan werden zes voorstellen weerhouden en het grote publiek mocht uiteindelijk de definitieve naam kiezen.

Het oceanografisch onderzoeksschip wordt ter beschikking gesteld aan de Belgische wetenschappers om zeewetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Onze kustwachtpartner Operationele Directie (OD) Natuur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is verantwoordelijk voor het budgettair beheer van het schip, de wetenschappelijke instrumentatie en de planning van de wetenschappelijke campagnes. Een andere van onze kustwachtpartners, de Belgische Marine levert de bemanning, de operationele ondersteuning en zorgt voor een aanlegplaats in de thuishaven in Zeebrugge.

De Belgica II is groter dan zijn voorganger, heeft meer laboratoriumruimte aan boord, is uitgerust met de modernste wetenschappelijke apparatuur en zal ook een stil schip zijn. Het schip zal over een autonomie van 30 dagen beschikken en jaarlijks tot circa 300 dagen op zee onderzoek uitvoeren.