De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 08.09.09
  Berging sportvliegtuigje

  Op zaterdag 22 augustus is een eenmotorig recreatief vliegtuigje neergestort in zee, nadat de piloot mechanische problemen gesignaleerd had. Met een grote dosis geluk is de piloot, de enige inzittende, erin geslaagd om te landen op het water. Hij is op tijd gered door pleziervaartuigen, net voordat het toestel tot op een diepte van 14 meter gezonken is.

  Het incident deed zich voor in de Belgische territoriale wateren op ongeveer 20 km van de kust, niet ver van de Franse grens. Na onderzoek hebben de bevoegde federale autoriteiten en het Vlaamse Gewest besloten dat, op basis van de regelgeving betreffende de scheepvaartveiligheid en de bescherming van het mariene milieu, het wrak geborgen moest worden, en dit door de eigenaar van het vliegtuig.

 • 21.08.09
  Bezoek Civiele Bescherming Jabbeke

  De versnippering van de bevoegdheden en operationele diensten die instaan voor de bestrijding van milieuverontreiniging op zee en op de stranden, hindert de werkzaamheden niet. Dat is de conclusie die donderdag werd getrokken tijdens een bezoek van federaal minister voor Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open vld) en staatssecretaris voor Noordzeebeleid Etienne Schouppe (CD&V) aan de Civiele Bescherming in Jabbeke en een demonstratie van het materiaal in Oostende.

 • 08.07.09

  Om de veiligheid op het Belgische gedeelte van de Noordzee nog verder te vergroten, bracht afdeling Scheepvaartbegeleiding een sticker uit.

 • 08.07.09
  Zeehond

  Op het strand van Koksijde verblijft nu al meer dan een jaar een kolonie van ongeveer tien zeehonden. De dieren komen vaak uitrusten op de golfbrekers ter hoogte van Ster der Zee. De aanwezigheid van de zeehonden betekent een groot succes in het natuurherstel van ons stukje Noordzee,
   

 • 16.06.09

  Klare taal op ieder kanaal!

  Vanaf 01/07/2009 treedt de nieuwe marifoonblokindeling van het Vessel Traffic Services Scheldegebied in werking.
  De nieuwe blokindeling is er gekomen in uitvoering van een opdracht van de Permanente Commissie. De blokindeling en de bijhorende procedures zijn uitgewerkt in een werkgroep waar de vaarweggebruiker vertegenwoordigd is: Vlaamse en Nederlandse loodsen, de Vlaamse en Nederlandse binnenvaartverenigingen, de Vlaamse en Nederlandse verkeersleiders, het Beheer- en Exploitatieteam en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

  Nut en noodzaak van de nieuwe blokindeling
  De nieuwe blokindeling was noodzakelijk omdat het verkeerskanaal 12 van de Centrale Zandvliet overbelast was. Hierdoor verliep de noodzakelijke communicatie tussen schip en centrale steeds moeilijker, noodzakelijke informatie kwam vaak laattijdig door.

 • 26.05.09

  Van 29 mei tot 1 juni vindt voor de tiende keer 'Oostende voor Anker' plaats.
  Deze jubileum editie wordt een terugblik op de tien voorbije jaren met onder andere een overzichtstentoonstelling over alle thema's die al de revue passeerden: de Vikingen, het beleg van Oostende, Ierland, Kuifje en Belgen op de zuidpool.

 • 19.02.09

  EPIRbs 121.5 en 243MHz Opgepast!
  Sinds 1 februari 2009 zijn de satelietten (cospas-sarsat) niet meer uitgerust om Epirb's die uitzenden op de frequenties 121.5 en 243 MHz te detecteren.

 • 16.02.09

  Koers zetten naar een Oostendse museumhaven       
  Op 7 februari werd – in het kader van toekomstplan voor de kustzone van de Oostendse Oosteroever – een studiedag georganiseerd rond de plannen voor de zone rondom de Maritieme Site Oostende. De 120 aanwezigen kregen een eerste schets van de toekomstige Oostendse museumhaven. Zo’n “museumhaven” is een nieuw concept voor Vlaanderen dat een nieuw perspectief wil geven aan varend erfgoed. In een museumhaven worden zodoende faciliteiten geboden om historische schepen vakkundig te inspecteren, te onderhouden en restaureren. Ook zullen bezoekers hier kennis maken met hun (onbekende) verhaal. De idee van “een dok met roestige boten” wordt hierdoor resoluut in de prullenmand gegooid.

 • 12.02.09
  MRCC Oostende

  In 2008 heeft het Maritieme Reddings en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende heeft 187 incidenten behandeld. Daarbij werd een twintigtal personen gered en werden bijna veertig personen geëvacueerd. De meeste evacuaties waren van medische aard. Het aantal incidenten voor de Belgische kust ligt lager dan in 2007. Toen waren er 205 tussenkomsten.
  Het MRCC in Oostende komt tussen bij alle calamiteiten op zee. Het gaat onder meer om aanvaringen, olielozingen of drenkelingen. Het centrum neemt ook de taak van coördinator voor het rampenplan van de Noordzee op zich.

 • 12.02.09
  Zeetijger


  Investeringsplan Vlaamse VLOOT opnieuw een stap vooruit
  Op 10 februari werd de bouw van een nieuwe multifunctionele boeienlegger gegund aan de
  DAMEN-groep (Nederland). Dit multifunctioneel vaartuig is een deel van het investeringsplan dat Kris Peeters, Vlaams minister bevoegd voor de havens, voor VLOOT goedkeurde. Als rederij binnen het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), dat instaat voor het veilig en vlot scheepvaartverkeer in Vlaamse wateren, staat VLOOT naast haar rederijfunctie ook in voor het beheer en onderhoud van 264 boeien en 52 vaste vaarwegmarkeringen.