De kustwacht waakt over de zee

Kustwacht

Nieuws

 • 20.12.18

  Het secretariaat Kustwacht wenst iedereen prettige feestdagen!

 • 19.12.18
  Seakings

  Gisteren 19 december 2018 heeft een formatie van 3 Seaking-helikopters van onze kustwachtpartner Defensie een bijzondere navigatievlucht uitgevoerd boven Oost- en West-Vlaanderen. Deze vlucht is bijzonder omdat het de allerlaatste keer is dat een formatie van drie Search-and-Rescue Seakings van het 40ste Smaldeel uit Koksijde kan worden samengesteld. Eén van de drie toestellen heeft het einde van zijn vliegpotentieel bereikt en zal eerstdaags definitief uit omloop worden genomen.

  Momenteel nemen de nieuwe NH-90 'CAIMAN' Nato Frigate Helikopters progressief de SAR-opdracht over van de Seaking. De bemanningen van Defensie volgen een reconversie naar deze nieuwe helikopter. Volgens planning voert de laatste Seaking helikopter in de loop van de maand maart 2019 zijn laatste operationele missie uit. Eén van deze legendarische helikopters zal voor altijd Koksijde, de gemeente waarmee deze toestellen een onlosmakelijke band hebben, als thuisbasis krijgen. Defensie schenkt één van de heli's aan deze gemeente.

 • 20.11.18
  Summit meeting NACGF 2018@Belgian Navy

  Dit jaar was België de voorzitter van het North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF) en had het secretariaat Kustwacht de eer om twee congressen te organiseren. Eén in het voorjaar voor de zogenaamde expert meetings en nog één in het najaar voor de summit meeting. Benieuwd naar hoe dit allemaal in zijn werk ging? Neem een kijkje achter de schermen bij het NACGF 2018

 • 16.11.18

  Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) stelt op vrijdag 7 december 2018 de derde versie voor van het Compendium voor Kust en Zee. In het Compendium kan je wetenschappelijk onderbouwde en actuele informatie over het Belgisch deel van de Noordzee en het Vlaamse kustgebied vinden. De lancering van de derde editie gaat door in De Grote Post in Oostende van 9u30 tot 12u30 en staat open voor mariene wetenschappers, beleidmakers, industrie en andere geïnteresseerde zee- en kustgebruikers of betrokkenen.
  Meer info: www.vliz.be 

 • 16.11.18
  BrochureKustjachthavens©afdelingKust

  De brochure 'Jachthavens aan de Vlaamse kust' , een realisatie van onze kustwachtpartner afdeling Kust, kreeg een update. Je vindt er een overzicht van welke werken allemaal uitgevoerd werden in Oostende, Blankenberge, Zeebrugge en Nieuwpoort en ook welke plannen nog op stapel staan. In Nieuwpoort wil men met Project Rechteroever het tekort aan ligplaatsen opvangen. Er komen niet alleen 500 extra ligplaatsen, er is ook plaats voor wooneenheden, winkels en horeca. Een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers zal het nieuwe stadsdeel verbinden met Nieuwpoort-stad. Om de verzanding van de havengeul in Blankenberge tegen te gaan, zou een nieuwe hogere dam een oplossing bieden. De uitvoering daarvan is gepland voor najaar 2019. Dat en nog veel meer kan je lezen in de brochure kustjachthavens.

 • 16.11.18
  Logo VLIZ©VLIZ

  Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een financieel administratieve medewerker die mee zal instaan voor projectadministratie, secretariaatswerk, data-invoer, back-up en ondersteuning. Solliciteren kan tot 23 november 2018.
  Alle info op http://www.vliz.be/nl/vacature/2018-10-19-vliz-werft-aan-financieel-administratieve-medewerker

 • 16.11.18

  Altijd al gedroomd van een job als piloot bij de luchtcompoment bij onze kustwachtpartner Defensie? Wat staat je te wachten en hoe ziet de opleiding eruit? 

  Kom er alles over te weten op woensdag 12 december 2018 om 13u30 in de luchtmachtbasis in Bevekom. 
  Opgelet: inschrijven is verplicht
  Alle info op www.mil.be 

 • 08.11.18
  Crisiscentrum Binnenlandse Zaken©ADCC

  Onze kustwachtpartner Algemene Directie CrisisCentrum (FOD Binnenlandse Zaken) is op zoek naar twee permanentiechefs. Solliciteren kan tot 16/11 en alle informatie vind je op www.crisis.ibz.be

 • 26.10.18

  In de ochtend van 24 oktober werd een tiental kilometer voor de kust van De Haan en Oostende het drijvende kadaver van een vinvis gespot, dit werd gemeld aan het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. De verwittigingsmatrix ‘beschermde zeedieren en vogels’ werd opgestart en verschillende kustwachtpartners kwamen in actie.

  Door de werking van het getij en door de stroming was het dode dier op drift. Het lag even in de vaargeul het Scheur, hierdoor kon het een gevaar vormen voor de scheepvaart. Daarom werd een perimeter rond het kadaver bewaakt door de Tuimelaar R5 van Vloot en de SPN09. Ook zond de Verkeerscentrale Zeebrugge een bericht uit om de scheepvaart te waarschuwen.

  In de nacht van 24 op 25 oktober werd het dode dier onder coördinatie van het MRCC naar het strand van De Haan gesleept door de Brandaris (Ship Support).  Daar werd het overgedragen naar de autoriteiten aan de wal:  de gemeente De Haan, Civiele Bescherming, DG Leefmilieu en BMM. Nadat de Universiteiten van Gent en Luik en BMM de nodige onderzoeken hadden uitgevoerd op het dier zorgde afdeling Kust samen met de gemeente en de Civiele Bescherming voor de opruiming van het dier vanop het strand. De uitdaging was om het dier op te ruimen vooraleer het opnieuw hoog water werd. Het lukte de verschillende diensten uiteindelijk om onderzoek en opruiming te doen binnen de twaalf uur.

 • 08.10.18

  Van 1 tot 4 oktober 2018 namen meer dan vijftig verantwoordelijken van kustwachtorganisaties deel aan de algemene vergadering van het North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF) in Oostende. Het secretariaat Kustwacht nam niet enkel de volledige organisatie van dit forum op zich, maar was ook voorzitter gedurende deze driedaagse. Tijdens de algemene vergadering werden alvast de krijtlijnen voor de volgende jaren uitgeschreven.

  In zijn inleiding beklemtoonde Carl Decaluwé, voorzitter van het overlegorgaan Kustwacht, de noodzaak van een goed gecoördineerde kustwacht over de grenzen heen. Voor onze kust is er niet alleen het probleem van transmigranten. Er vinden ook elk jaar 150.000 scheepsbewegingen plaats, met tal van toxische en niet-toxische producten aan boord. Daarom nemen de zeventien kustwachtpartners maatregelen om van de kustwacht een sterk werkinstrument te maken dat in alle mogelijke scenario's inzetbaar is. Hiervoor is het belangrijk dat ook België deel uitmaakt van het NACGF.

  Het NACGF werd in 2007 opgericht als niet-verdragsgebonden forum tussen de kustwachtorganisaties van twintig lidstaten. Het doel is om de samenwerking op het gebied van maritieme veiligheid en beveiliging in de regio te vergroten door netwerken uit te bouwen en informatie uit te wisselen over praktijkvoorbeelden en ervaringen.

  Gelijktijdig aan deze algemene vergadering, had ook de oefening Guardex 2018 plaats, een tweedaagse oefening in kustredding en terreurbestrijding waarbij verschillende kustwachtpartners en buitenlandse deelnemers samenwerkten. Eerst was er een search and rescue oefening, waarbij de deelnemers vanop een schip een groot aantal gesimuleerde gewonden moesten oppikken. Deze gewonden werden door de hulpdiensten aan land opgevangen. Dag twee stond in het teken van antiterrorisme op zee. Speciale interventiegroepen slaagden erin een gekaapt schip te ontzetten, met hulp van patrouilleschepen en luchtsteun.  Dit filmpje geeft een idee van hoe de oefening in elkaar zat: PréGuardex 2018

  Verder werden activiteiten in kustwachtzones wereldwijd toegelicht. Daarbij lag de focus op de migratieproblematiek in de Middellandse Zee en de milieuproblemen en gevolgen voor het wereldklimaat in de Arctisch zone.

  De deelnemers werden ook verrast met een bezoek aan de werkvloer bij Barco, een van de wereldleiders in optische instrumenten en beeldtechnologie.

  Door dergelijke fora te organiseren worden de wereldzeeën wat veiliger, maar kunnen vooral de middelen doeltreffender en efficiënter ingezet worden. Voor België is deze samenwerking van cruciaal belang. Ons land gaf het voorzitterschap voor 2019 door aan de Verenigde Staten van Amerika.

  Foto's met dank aan Jorn Urbain!